Κουντούρα

Camera From Kountoura

Η Κουντουρα αποτελεί μια βασική πηγή εσόδων για την ευρύτερη περιοχή του δήμου Καντανου Σελινου λόγο της καλλιέργειας θερμοκηπίων με διάφορα λαχανικά προϊόντα . Καλλιέργειες που ξεκίνησαν την δεκαετία του 1970 σε μια περιοχή γεμάτη από χαρουπιές και μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις σιτηρών .

Το όνομα της (λέγετε από κατοίκους περιοχής) το πήρε όταν κατά την διάρκεια του θέρους έκαναν δεμάτια τα σιτηρά τους και τα ονόμαζαν ¨Κουντουρες¨

Η Περιοχή περικλείετε από διάφορες γνωστές παραλίες όπως το Γραμμένο και την παράλια Κριός .