Αγριλές

Ο Αγριλές ήταν κοινότητα του οικισμού Ροδοβάνι , βρίσκεται σε υψόμετρο 540 μέτρων και αποτελείται από δυο οικισμούς τον απάνω και τον κάτω Αγριλέ . Απέναντι του ήταν η αρχαία Έλυρος. Στην απογραφή του 1981 είχε 68 κατοίκους .