Αγία ειρήνη

Το χωριό Άγια ειρήνη  βρίσκεται 43 χιλιόμετρα από τα Χανιά σε υψόμετρο 700 μέτρων .

Η αγ. Ειρήνη αποτελείτε από πολλές συνοικίες ανατολικά και δυτικά του Αγιερηνιώτικου ποταμού , που διαρρέει την ομώνυμη κοιλάδα η οποία είναι γεμάτη από καστανιές και διάφορα άλλα δέντρα . Το φαράγγι της Αγ. Ειρήνης είχαν καταφύγει το 1866 χίλια γυναικόπαιδα. Ο μουσταφά πασάς προσπάθησε να μπει μέσα στο φαράγγι αλλά στην είσοδο  του φυλάκισαν μερικοί επαναστάτες και δεν το κατόρθωσε .